WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w Konkursie „Teraz Polska” mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:

  • podmiot prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy;
  • podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
  • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zakładu zgłaszającego;
  • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.

Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł (po tym każda z zarejestrowanych firm otrzyma ankietę weryfikacyjną);
  • do 31 stycznia 2023 r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną wraz z załącznikami;
  • uiścić opłatę weryfikacyjną zgodnie z tabelami opłat, które znajdują się poniżej.

OPŁATA WERYFIKACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU „TERAZ POLSKA” W KATEGORII PRODUKTY* I PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACYJNE

Liczba pracowników Opłata weryfikacyjna
poniżej 20 osób 3000 zł
od 21 do 50 osób 4000 zł
od 51 do 100 osób 5000 zł
od 101 do 250 osób 6000 zł
od 251 do 500 osób 7000 zł
od 501 do 1000 osób 8000 zł
powyżej 1000 osób 9000 zł

OPŁATA WERYFIKACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU „TERAZ POLSKA” W KATEGORII USŁUGI

Przychód netto firmy w roku 2021 Opłata weryfikacyjna
poniżej 1 mln zł 4000 zł
od 1 mln do 20 mln zł 6000 zł
od 21 mln do 50 mln zł 8000 zł
od 51 mln do 100 mln zł 9000 zł
od 101 mln do 500 mln zł 10 000 zł
powyżej 500 mln zł 12 000 zł

*Opłata za zgłoszenie jednego produktu lub serii produktów. W skład serii wchodzi grupa produktów wytwarzanych w oparciu o tę samą technologię.

Pobierz ankietę rejestracyjną

Pobierz Regulamin Konkursu „Teraz Polska”

Pobierz folder informacyjny