WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w Konkursie „Teraz Polska” mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:

  • podmiot prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy;
  • podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
  • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zakładu zgłaszającego;
  • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.

Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł (po tym każda z zarejestrowanych firm otrzyma ankietę weryfikacyjną);
  • do 31 stycznia 2022r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną wraz z załącznikami;
  • uiścić opłatę weryfikacyjną. Tabela opłat oraz szczegółowe informacje znajdują w Regulaminie Konkursu „Teraz Polska”

Pobierz ankietę rejestracyjną

Pobierz Regulamin Konkursu „Teraz Polska”

Pobierz folder informacyjny