SONDAŻ

Postrzeganie Godła „Teraz Polska” wśród konsumentów

Według badań przeprowadzonych w październiku 2022 r. na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego przez ASM Research Solutions Strategy ponad 88 proc. ankietowanych spotkało się z Godłem „Teraz Polska” na produktach lub usługach. Ankietowani uważają ten znak za skuteczne narzędzie wspierające sprzedaż. 83 proc. respondentów deklaruje, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług, a także – co warte podkreślenia – zachęca ich do zakupu. Ankietowani, zapytani o skojarzenia z produktami i usługami nagrodzonymi Godłem „Teraz Polska” wskazują polskie pochodzenie (94 proc.), dużą rozpoznawalność (91 proc.) i stabilną jakość (88 proc.).

Marka sama w sobie

Wyniki badania kolejny rok z rzędu potwierdzają, że Godło „Teraz Polska” budzi zaufanie klientów i wzmacnia prestiż marki, a także bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe. Na przestrzeni lat Godło stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność i prestiż nagrodzonych Laureatów.

Co wpływa na decyzje zakupowe?

Polscy konsumenci podczas zakupów biorą pod uwagę przede wszystkim jakość produktów i usług, a później patrzą na cenę. Trend ten obserwowany jest niezmiennie od 2017 r. Podczas tegorocznych badań 80 proc. ankietowanych odpowiedziało, że podczas codziennych zakupów najważniejsza jest dla nich jakość. Cena została wskazana przez 76 proc. respondentów. Ważnym czynnikiem dla blisko jednej czwartej Polaków są znaki jakości umieszczone na produkcie, wskazane przez 24 proc. ankietowanych.

Jakość, jakość i jeszcze raz jakość

Z badań wynika, że konsumenci są zarówno bardziej świadomi, jak i wymagający. Coraz więcej osób czyta etykiety, analizuje składy produktów oraz dokładnie sprawdza opinie innych klientów przed zakupem. Świadomy konsument wymaga więcej od producenta i to nie tylko w kwestii jakości samych produktów i usług, ale również w zakresie ekologii czy wizerunku marki w sieci. Świadomy i wymagający konsument zdaje sobie sprawę, że jakość kosztuje. 73 proc. respondentów zadeklarowało, że byliby skłonni zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości.

Polak – konsument patriota

Świadomość konsumentów stale wzrasta. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że decyzje zakupowe jednostki mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Aż 78 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia. Co więcej, ponad 41% respondentów uważa, że kupowanie polskich produktów jest oznaką współczesnego patriotyzmu. A dzięki znakowi „Teraz Polska” klienci mogą łatwo i szybko zlokalizować polskie towary najwyższej jakości. Z tego trendu korzystają przedsiębiorcy, którzy budują swoją markę w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał.

Postrzeganie Godła „Teraz Polska” wśród przedsiębiorców

W badaniu Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO Polska na temat znaczenia Godła „Teraz Polska” dla konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczyli przedstawiciele 57 firm laureatów kilku edycji Konkursu „Teraz Polska”. Celem badań było stwierdzenie, w jakim stopniu Godło „Teraz Polska” przyczynia się do rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jakie korzyści dla firmy niesie ze sobą używanie tego Godła w działaniach promocyjnych i marketingowych.

Prestiż i poprawa wizerunku

Stosowanie Godła „Teraz Polska” jest dobrą formą promocji firm. Badania wykazały, że ponad 90% badanych wykorzystuje je w swoich działaniach marketingowych i promocyjnych. Ponad 90% badanych uważa też, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców stwierdza, że w związku z używaniem Godła wystąpiła poprawa wizerunku firmy lub produktów/usług. Ich zdaniem poprawa wizerunku następuje wśród odbiorców produktów i usług, wśród kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.

Zaufanie, lojalność i sprzedaż

Prawie połowa ankietowanych uznała, że Godło „Teraz Polska” wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów/usług oraz innych produktów/usług pozostających w ofercie przedsiębiorstwa. Około 50% badanych uważa też, że stosowanie Godła zwiększa lojalność odbiorców nagrodzonego produktu/usługi i przyczynia się do poprawy więzi z kontrahentami. Zdaniem laureatów do najważniejszych korzyści, jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska”, należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty.

Niemal 70% laureatów przyznaje, że Godło „Teraz Polska” pomaga lub pomogło ich firmie w podnoszeniu konkurencyjności produktów/usług na rynku polskim. Ponad trzy czwarte z nich jest zdania, że Godło jest skutecznym narzędziem wspierania konkurencyjności polskiej gospodarki.