Ankieta rejestracyjna online dla produktów i usług

Pełna nazwa firmy:*:
Ulica, nr domu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Adres strony internetowej*:
Osoba kierująca firmą (imię, nazwisko, stanowisko)*:
Telefon*:
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Fundacją (imię, nazwisko, stanowisko)*:
Telefon*:
E-mail*:
Firma deklaruje udział w*:
Liczba zatrudnionych*:
Przychód netto firmy usługowej w roku 2020 (dotyczy firm usługowych):
Nazwa zgłaszanego produktu, serii produktów lub usługi (prosimy o wyszczególnienie elementów serii)*:
Źródło informacji o konkursie*:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1, e-mail: sekretariat@terazpolska.pl, tel. +48 22 201 26 90. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz możliwość skierowania sprawy do sądu lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych znajduje się w Regulaminie Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"
* pola wymagane

W momencie przesłania ankiety rejestracyjnej należy wnieść opłatę rejestracyjną
w wysokości 500 zł
na konto Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego:
BNP Paribas Bank Polska SA
nr rachunku: 98 1600 1068 0003 0101 7608 0001
(kopię dowodu opłaty rejestracyjnej prosimy przesłać mailem: konkurs@terazpolska.pl)